1111
עוברים לכרמיאל

מרכז צעירים כרמיאל

מחיר למשתכן

מחיר למשתכן

 ***כנס מחיר למשתכן 18/12/16****


לנוחיותכם מצורפת המצגת שהציגו נציגי משרד הבינוי והשיכון בכנס

להורדה לחצו כאן

 שאלות ותשובות - מחיר למשתכן


מהי מטרת התכנית?
באמצעות שיווק רחב היקף של עשרות אלפי יחידות דיור במחיר מוזל ומפוקח בכל אזורי הארץ, יהפכו הדירות לנגישות וזולות יותר עבור הזוגות הצעירים וחסרי הדירה. התחרות על הקרקע והביקוש הגבוה לדירות בשנים האחרונות, בצד שיעורי הריבית הנמוכים, הביאו לעליית מחירי הדירות.

שיווק מתמשך וגדול של דירות חדשות, איכותיות ומוזלות בכל רחבי הארץ יחד עם הגדלת היצע הקרקעות וקיצור הליכי התכנון והבנייה הם הפתרון למחירי הדירות.מי זכאי לרכוש דירה במסגרת מחיר למשתכן במתכונת החדשה?

 

- חסרי דירה, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק מדירה ב-6 השנים האחרונות ושאין להם זכויות במגרש למגורים שהם:

- זוגות נשואים או ידועים בציבור בכל גיל

- יחידים (רווקים, גרושים ואלמנים) מעל גיל 35

- הורה עצמאי (חד-הורי) עם ילד אחד לפחות

- נכים בני 21 ומעלה


אני יזם או קבלן. מהם תנאי המכרז במתכונת החדשה?
הקבלנים יודעים בעת שהם נגישים למכרז את הפרטים האלה: היקף ההנחה על הקרקע (עד 80% ), את עלויות הפיתוח (והסבסוד במידה וקיים), אם קיים מענק לרוכשים ואם כן, מה גובהו, וכן את המחיר המקסימלי האפשרי למ"ר.
בהתאם יכולים הקבלנים לתמחר מראש את גובה ההנחה על הדירה. משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית שלא תפחת מ10% מערך הקרקע (ללא הוצאות פיתוח) לפני ההנחה או בשיעור של 10% לפחות מסך הוצאות הפיתוח לרבות הוצאות הפיתוח הנוספות, הגבוהה מבין שתי
האפשרויות.


איזה סוג של דירות כלולות במחיר למשתכן במתכונת החדשה?
התכנית חלה על מתחמים של בנייה רוויה, כלומר בניין הכולל שש דירות לפחות, בשתי קומות ומעלה, ודירה אחת לפחות בכל קומה.

 

 

האם אוכל לדעת מראש מהו מחיר הדירה שאקנה?

בהחלט!

המחירים יפורסמו באתר משרד השיכון בהתייחס לכל מכרז ומתחם.

הזכייה במכרז לקבלן נקבעת על פי מחיר סופי למ"ר בנוי לצרכן כבר בעת ההרשמה לפרויקט, ועל כן אפשר לדעת בוודאות מה יהיה מחיר הדירה הסופי (והאטרקטיבי). לקבלן אסור לשנותו.


כמה דירות צפויות להימכר במסגרת מחיר למשתכן במתכונת החדשה ובאילו מקומות?
הממשלה וקבינט הדיור הציבו יעדים שאפתניים לשיווק יחידות דיור במחיר למשתכן.

בכרמיאל יצאו למכרז 538 יח"ד בבנייה רוויה בשכונת הר כרמי. המכרז כרגע יצא רק ליזמים וקבלנים.


מה צריך לעשות כדי לרכוש דירה במסגרת מחיר למשתכן
במתכונת החדשה?
כרגע יוצאים המכרזים ליזמים בלבד, ורק במחצית הראשונה של 2016 יוצעו הדירות למכירה לציבור.

 

בשלב זה אינכם צריכים לעשות דבר כדי להירשם לתוכנית אלא לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים.

 

בהמשך ניתן יהיה להוציא תעודת זכאות בהליך מקוצר. התעודה תקפה למשך שנה מיום הוצאתה

 


שמעתי שרוכשי הדירות במתכונת החדשה זכאים למענק. איך מקבלים אותו ומה הגובה שלו?
קבלת המענק וגובהו נקבעים לפי ערך הקרקע (ללא הוצאות פיתוח). רכישת דירות על קרקע שערכה יותר מ100,000 אינה מזכה במענק.
ערך הקרקע ייקבע בהתאם לשומה פרטנית לכל מתחם ומתחם. המועד הקובע הוא 1.6.2015 ותוקפו למשך שנתיים.
באתרים שבהם ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח עומד על עד 150,000 ש"ח יעמוד שיעור ההנחה על 80%.

באתרים שבהם ערך הקרקע הוא עד 100,000 יתווסף גם סבסוד פיתוח של 40,000 ש"ח, לצד המענק לרוכשים כאמור לעיל.
באתרים שבהם ערך הקרקע מעל 150,000 ללא הוצאות פיתוח יעמוד שיעור ההנחה על 120,000 ש"ח.


האם יש איסורים כלשהם לאחר רכישת דירה במסגרת מחיר למשתכן במתכונת החדשה?
כדי להקל על ציבור הרוכשים הסיר משרד הבינוי והשיכון את האיסור על השכרת הדירה. עם זאת זכאי שרכש יחידת דיור במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את יחידת הדיור במשך 5 שנים מיום קבלת טופס.


איך תתבצע הבחירה מבין כל מי שהגיש בקשה לרכישה דירה במסגרת מחיר למשתכן במתכונת החדשה?
אנחנו צופים שזכאים רבים ירצו לרכוש דירה במסגרת המסלול. בין הזכאים תתבצע הגרלה ממוחשבת. ההגרלה תהיה על התור לבחור דירה. זכאי שיוגרל ראשון יוכל לבחור במשרדי הקבלן דירה אחת מכל הדירות המוצעות למכירה לזכאים. המוגרל במקום השני יוכל לבחור מתוך הדירות המוצעות למכירה, למעט הדירה שבחר הראשון. המוגרל במקום השלישי יוכל לבחור מיתרת הדירות, וחוזר חלילה. הודעה על זכייה בהגרלה תקבלו בדוא"ל.


באיזה סטנדרט בנייה של דירות מדובר?
משרד הבינוי והשיכון מגדיר ליזם מוכר הדירה מפרט טכני איכותי לדירות. מפרט מחיר למשתכן משקף סטנדרט בנייה גבוה יותר המקובל בשוק הדירות כיום. באמצעותו תספק המדינה היצע גדול של דירות בלי לוותר על איכות הבנייה.
המפרט קובע כסטנדרט רכיבים שלגביהם הקבלנים דורשים בדרך כלל תוספת תשלום על מחיר דירה. 


כמה דירות בכל פרויקט יימכרו במסגרת מסלול מחיר למשתכן במתכונת החדשה?
אחד החידושים של המסלול הוא ש100% מהדירות בפרויקט יימכרו לזכאים. כלומר, דירות קטנות, דירות גדולות, ודירות מיוחדות כמו דירות גן ודירות פנטהאוז. כך ייענה מגוון הצרכים, של משפחות גדולות וקטנות כאחד, שלא הצליחו לרכוש דירה עד היום.


האם יש הערכה בכמה יוזלו הדירות שיוצעו במסגרת מחיר למשתכן במתכונת החדשה?
ההנחות על הקרקע בכל רחבי הארץ, יחד עם המענק לרוכשים וסבסוד הפיתוח באזורים נרחבים ורכיבים נוספים צפויים להביא להוזלת הדירות בכ200,000 לעומת מחיר הדירה כיום. עם זאת בהחלט ייתכנו הנחות גבוהות יותר על סמך ניסיון במכרזים דומים בעבר.


האם יהיה פיקוח של משרד הבינוי והשיכון על מחירי הדירות שידרשו הקבלנים?
בוודאי. כמו כן יהיה פיקוח על תנאי המכרז השונים, ובכלל זאת עמידה בתנאי המפרט וכן איסור מכירה במשך 5 שנים.


כיצד יחושב מחיר הדירה במתכונת החדשה?
המחיר למ"ר דירתי לא יעלה על הסכום המרבי שייקבע מראש בכל מתחם ומתחם. הצעה שתכלול מחיר למ"ר דירתי גבוה יותר מהמחיר המרבי תיפסל. המציעים כמובן יכולים וצפויים להציע מחירים נמוכים מן המחיר המרבי.

 

 

פרטים נוספים באתר משרד הבינוי והשיכון


לפרטים אודות המכרז בכרמיאל באתר רשות מקרקעי ישראל


לכניסה לאתר מחיר למשתכן


לפרטים נוספים בנושא מחיר למשתכן וסיוע בהליך:

הדס -  hadas@mzk-hon.org.il / 04-6662611


טקסט צור קשר תחתון