1111
עוברים לכרמיאל

מרכז צעירים כרמיאל

הנחה בארנונה


כאשר מעדכן הסטודנט-לעתיד על הרשמתו ללימודים, מרכז צעירים דואג לעדכן אותו בזכויות אשר מגיעות לו מתוקף היותו סטודנט. אחת ההטבות הבולטות והחשובות ביותר היא נושא ההנחה בארנונה, אשר מרוכז באופן בלעדי על-ידי מרכז צעירים.

 

הנחות בארנונה ניתנות לסטודנטים אשר גרים בשכירות, תוך שעליהם לעמוד בקריטריונים מסוימים אשר מוכתבים על-ידי מחלקת הגבייה של עיריית כרמיאל. הגשת הבקשה נעשית באמצעות הטפסים המצורפים מטה.

 

במרכז צעירים קיימת עמדה שמטרתה לתת שירות לסטודנטים המעוניינים להגיש בקשה להנחה בתשלומי הארנונה. במקום יינתנו הכוונה וייעוץ בנושא, וכן בדיקת המסמכים הדרושים להשלמת טופס המועמדות לסיוע. 

 

מועד אחרון להגשת בקשה להנחות בארנונה לשנת 2017 הינו - 30.12.2017.

 

 

להלן סדר הפעולות:

 

 

1.  יש לפתוח כרטיס ארנונה על שמך במח' הגבייה בעיריית כרמיאל, לצרף חוזה שכירות ותעודת זהות.

ניתן גם באמצעות פקס 04-9085629 לידי נטלי.

 


שעות קבלת קהל במח' גבייה:  יום א' – 8:00 – 12:00 , 16:00 - 18:45

יום ב' – אין קבלת קהל, ימים ג', ד', ה' – 8:00 – 12:00

 

2. יש להגיש במרכז צעירים את המסמכים הבאים:

 

א.  אישור לימודים לשנת הלימודים תשע"ז.

ב.  חוזה שכירות (בו מצוין מועד תחילת השכירות וסיומה).

ג.  צילום תעודת זהות +  הספח פתוח – (אם יש ילדים או לא).

ד.  תדפיסי בנק לחודשים 10-11-12/2016.

ה.  תלושי שכר לחודשים 10-11-12/2016 (במידה ואין תלושי שכר ,יש להביא מביטוח לאומי אישור מעמד   לא עובד מעודכן לשנת 2016), המתייחס לחודשים 10-11-12/2016).

ו. במידה ויש תנועות של ניירות ערך יש להמציא מהבנק טופס 867.

ז). טופס הגשת בקשה להנחה בארנונה לשנת 2016 - לטופס לחץ כאן

 

 

 

הצגת כל המסמכים הינה חובה ותנאי להגשת בקשה

 

 

שעות קבלת קהל לילי רכזת הנחות במרכז צעירים:

 

ימים א, ב, ד, ה. מהשעה 09.00 עד 15.00

 

יום ג' מהשעה – 16.00 עד 19.00

 

 כתובתנו: רחוב האילנות 7

 

בכבוד רב,

 

 

יובל קיסוס

מנהל מרכז צעירים והון אנושי כרמיאל.

 

  

 


טבלאות שכר- לטופס לחץ כאן


 

 

טקסט צור קשר תחתון