1111
עוברים לכרמיאל

מרכז צעירים כרמיאל

הנחה בארנונה

 

הנחות בארנונה ניתנות לסטודנטים אשר גרים בשכירות, תוך שעליהם לעמוד בקריטריונים מסוימים אשר מוכתבים על-ידי מחלקת הגבייה של עיריית כרמיאל. הגשת הבקשה נעשית באמצעות הטפסים המצורפים מטה.

 

 

אנו שמחים לפתוח את האפשרות להגיש בקשה להנחות בארנונה לשנת 2018.

מועד אחרון להגשה  30/12/2018

 

להלן סדר הפעולות:

 

1.  יש לפתוח כרטיס ארנונה על שמך במח' הגבייה בעיריית כרמיאל,

     בצירוף חוזה השכירות ותעודת זהות.

     שעות קבלת קהל במח' גבייה:   יום א' – 8:00 – 12:00 , 16:00 - 18:45

                                                  ימים ג', ד', ה' – 8:00 – 12:00

 

 שעות קבלת קהל לילי מרכז צעירים האילנות 7 טל' 04-6662384

 מיום א-ה מ- 08.30 עד 14.00 בתיאום מראש.

 

2. לסירוגין ניתן להיכנס  לאתר של    "מרכז צעירים כרמיאל  "

    לסטטוס הנחות בארנונה ולשלוח  במייל lili@mzk-hon.org.il ל- לילי רכזת הנחות.

 

א.  טופס מס1 ( 3 עמודים ) נמצא באתר .

ב.  אישור לימודים לשנת הלימודים תשע"ח.

ג.  חוזה שכירות (בו מצוין מועד תחילת השכירות וסיומה).

ד.  צילום תעודת זהות +  הספח פתוח – (אם יש ילדים או לא).

ה.  תדפיסי בנק לחודשים 10-11-12/2017.

ו.  תלושי שכר לחודשים 10-11-12/2017 (במידה ואין תלושי שכר ,יש להביא

    מביטוח לאומי אישור מעמד לא עובד מעודכן לשנת 2017 המתייחס לחודשים

    10-11-12/2017.

ז. במידה ויש תנועות של ניירות ערך יש להמציא מהבנק טופס 867.

 

 

הצגת כל המסמכים הינה חובה ותנאי להגשת בקשה

  

 טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2018 - לחץ כאן

 

טבלאות שכר- לטופס לחץ כאן

 

 

 

טקסט צור קשר תחתון