הנחה בארנונה

הנחיות להגשת הנחה בארנונה עפ" מבחן הכנסה לסטודנטים - 2024

 

סטודנט/ית יקר/ה, להגשת הבקשה לשנת 2024 להנחת ארנונה לסטודנטים יש להגיש החל מ - 20/02/2024

ההרשמה לשנת 23 הסתיימה.

לנוחיותך השנה ממשיכים את הגשת הבקשות במערכת מקוונת.

דגשים

 • לפני הגשת הבקשה עליך לקרוא מסמך זה בעיון ולהכין את כל המסמכים הנדרשים המפורטים מטה
 • בקשה לסיוע שלא תמולא במלואה או שיחסרו בה האישורים הנדרשים - תידחה ללא דיון
 • ההנחה נבחנית על פי מבחן הכנסה ובהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים
 • גובה ההנחה יכול להשתנות בהתאם לקריטריונים ולנתונים שיוצגו על ידי הסטודנט
 • הגשת ההנחה הינה שנתית על פי חוזה שכירות
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון
 • אם הפרטים לא מולאו כראוי הבקשה לא תוגש
 • עם סיום הגשת הבקשה יתקבל אישור ומספר פניה

הנחיות להעלאת המסמכים באתר המקוון

 • אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים
 • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד
 • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה

להלן פירוט מסמכים / האישורים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה

 • תעודת זהות-  מועמד/ת רווק/ה- יש לצרף תעודת זהות וספח של המועמד/ת. מועמד/ת נשוי/אה יש לצרף תעודת זהות וספח של המועמד/ת וספח של בן/בת הזוג
 • אישור לימודים -  יש לצרף אישור לימודים לשנת תשפ"ג
 • חוזה שכר דירה על שם הסטודנט השוכר

אישורים נוספים (אנא צרפ/י רק במידה ואחד מהטפסים רלוונטיים אליך):

 • הוכחות לגבי הכנסות – תלושי שכר אוקטובר/נובמבר/דצמבר לשנת 2023
 • אישור לימודים לשנת תשפ"ד
 • אישור מועמד לא עובד מביטוח לאומי – קישור להגשת הבקשה - כאן
 • אישורי מלגות
 • דמי שיקום ונכות - (אוקטובר/נובמבר/דצמבר לשנת 2023)
 • הכנסות מקצבאות - (אוקטובר/נובמבר/דצמבר לשנת 2023)
 • תדפיסי בנק עו"ש עבור החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר לשנת 2023 הכוללים שם סטודנט ולוגו של הבנק – כלומר אישור רשמי (לא יתקבלו אישורים בפורמט אקסל)
 • הכנסות עובדים/ות עצמאיים/ות - יש לצרף דו"ח שומה על ההכנסה, מאושר על יד פקיד/ת שומה או רו"ח, שנקבע בשנת המס האחרונה
 • אישורים נוספים במידת הצורך 

חשוב: ההנחה ניתנת לשנה קלנדרית, ולא לפי תוקף של חוזה השכירות

 מועד אחרון להגשה 31/12/2024

להגשת הבקשה להנחה בארונה לסטודנטים השוכרים דירה בכרמיאל לחצו  כאן

 • לנוחיותך, מצ"ב טבלת ההכנסות החודשית לבחינת הזכאות להנחה  כאן

 

לבירורים יש לפנות לשלומית 

 בטלפון :04-6662390 

במייל: shlomit@mzk-hon.org.il

 

 

מלאו את הפרטים הבאים ואנחנו נחזור אליכם