מלגה עירונית לשנת 2023

בקשת מלגה עירונית ע"ש אריה גבע ז"ל  

לשנת הלימודים תשפ"ג

 

סטודנט/ית יקר/ה,

אנו שמחים ומברכים על החלטתך להגיש בקשה למלגת הלימודים העירונית המיועדת לתושבות ותושבי העיר כרמיאל.

 

לנוחיותך, הגשת הבקשה למלגה מתבצעת במערכת מקוונת.

זכאות למלגה העירונית מחייבת עמידה בקריטריונים אשר נקבעו על ידי ועדת המלגות העירונית.

 

*המלגה העירונית נפתחת  ב-1/12/2022 ונסגרת ב-15/1/2023

דגשים:

 • המלגה נבחנית על פי מדד סוציו-אקונומי ובהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת המלגות.
 • הזכאות לסיוע כלכלי נקבעת לפי מצב יחסי של הסטודנט/ית בהשוואה לכלל מבקשי הסיוע.
 • גובה המלגה יכול להשתנות משנה לשנה, בהתאם לכמות הזכאים למלגה.
 • העירייה תהא רשאית לדחות על הסף בקשה שלא מולאה כראוי, שאינה כוללת את כל הפרטים, או שלא צורפו אליה האישורים נדרשים.

תנאי זכאות:

 1. תושבי/ות העיר כרמיאל בטווח הגילאים 18-40, במשך 3 שנים רצופות טרם הגשת הבקשה (תמצית רישום אוכלוסין).
 2. סטודנט/יות לתואר ראשון ( החל מהשנה השנייה למסיימי שירות עד 5 שנים מתום השירות).  סטודנט/יות לתואר שני/הנדסאי/ות במוסד להשכלה גבוהה הלומדים במוסדות המוכרים ע"י המל"ג ומשלמים לפחות 5,000 ₪ שכר לימוד.
 3. סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה אשר לומדים לפחות 2 קורסים בסמסטר במסלול אקדמי.
 4. סטודנט/ית הלומד/ת בחו"ל לא רשאי להגיש את המלגה.

תהליך קביעת הזכאות:

 1. הגשת בקשה וצירוף אישורים.
 2. מיון בקשות ובדיקת מסמכים.
 3. קביעת זכאויות וגובה מלגה לכל מועמד/ת.
 4. כינוס ועדת המלגות.
 5. השתתפות בטקס מלגות עירוני וחלוקת המלגות.

הכנת המסמכים:

לפני הגשת הבקשה עליך לקרוא מסמך זה בעיון ולהכין את כל המסמכים הנדרשים המפורטים  מטה.

הנחיות להעלאת המסמכים באתר המקוון:

 • אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שהכנת את כל המסמכים הנדרשים.
 • שימו לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד.
 • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה.

להלן פירוט מסמכים / האישורים אותם נדרש/ת מגיש/ה הבקשה לצרף:

 1. תעודת זהות-  מועמד/ת רווק/ה- יש לצרף תעודת זהות וספח של המועמד/ת ושל הוריו. מועמד/ת נשוי/אה יש לצרף תעודת זהות וספח של המועמד/ת וספח של בן/בת הזוג.
 2. מוסד לימודים-  יש לצרף אישור לימודים לשנת תשפ"ג, אישור גובה שכר לימוד לשנת תשפ"ג ומסמך המפרט את שעות הלימוד הסמסטריאליות לשנת תשפ"ג.
 3. אישור משרד הפנים – כתנאי לזכאות למלגה העירונית נדרש להמציא שהמועמד/ת תושבי/ות העיר כרמיאל במשך 3 שנים רצופות טרם הגשת הבקשה. ניתן להפיק את האישור באתר משרד הפנים                                                                                              *** ניתן לקבל את התמצית רישום אוכלוסין במיידי! בעמדת רישיומט בסופר פארם ביג סנטר (רחוב מעלה כמון 14)  בכרמיאל.

שימו לב, בטופס הבקשה יש לבחור את האפשרות "מענים קודמים" על מנת שהאישור יגיע אליכם/ן עם רשימת הכתובות המלאה.

אישורים נוספים (אנא צרפ/י רק במידה ואחד מהטפסים רלוונטים אליך):

 • צילום תעודת שחרור/פטור משירות צבאי
 • אישור דמי אבטלה מביטוח לאומי
 • הכנסות מקצבאות - ( 3 חודשים אחרונים מיום הגשת הבקשה.)אישור על קצבאות מכל מקור שהוא לרבות קצבת פנסיה, קצבאות הביטוח הלאומי קצבת זקנה, קצבת שאירים ,דמי מזונות וכדומה
 • במידה וישנם סטודנטים נוספים במשפחה, יש לצרף אישור לימודים של האחים או בן/בת הזוג
 • דוחות סוציאליים
 • אישור על מחלות כרוניות של המועמד או בני משפחתו
 • במידה ויש ניתוק מההורים – נא לצרף תצהיר נוטריוני בלבד
 • תעודת גירושים
 • אישור דמי מזונות
 • תעודת פטירה
 • אישור פיטורין – מחייב אישור מועמד לא עובד מביטוח לאומי (של המועמד/ת או הורה/בן או בת/בן הזוג).
 • אישור משרת מילואים פעיל (צילום תעודת מילואים)
 • ניתן לצרף מכתב אישי של המועמד/ת
 • הכנסות עובדים/ות עצמאיים/ות- יש לצרף דו"ח שומה על ההכנסה, מאושר על יד פקיד/ת שומה או רו"ח, שנקבע בשנת המס האחרונה. במידה והמועמד/ת רווק/ה יש לצרף אישור של שני ההורים במידה ונשוי/אה יש לצרף אישור של בן/בת הזוג .
 • הכנסות של עובדים/ות שכירים/ות - במידה והמועמד/ת רווק/ה יש לצרף שלושה תלושי שכר שלו/ה ושל הוריו/ה טרם הגשת המועמדות של המועמד/ת ושל הוריו, במידה והמועמד/ת נשוי/אה יש לצרף הכנסות של בן/בת הזוג.
 • העדר הכנסות - סטודנט/ית הטוען/ת כי הוא/היא, הוריו/ה או בן/בת הזוג אינם עובדים/ות תמציא/ימציא אישור מתאים מפקיד השומה או מהמוסד לביטוח לאומי. קישור להגשת הבקשה: מעמד לא עובד מביטוח לאומי ניתן להזמין את האישור באינטרנט בחינם מומלץ לוודא מול המוקד הטלפוני של ביטוח הלאומי זמן הטיפול בבקשה.

מוקד טלפוני ארצי 6050*

הגשת הבקשה

 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון.
 • אם הפרטים לא מולאו כראוי הבקשה לא תוגש.
 • עם סיום מילוי הפרטים בטופס הבקשה יש לאשר את "הצהרת הסטודנט/ית".
 • הקלדה שגויה של האותיות בסוף הבקשה תביא למחיקת הקבצים שהועלו.

 >>>>>>>>>>>>>להגשת הבקשה לחצו כאן<<<<<<<<<<<

לשאלות ניתן לפנות לכתובת מייל: ortal@mzk-hon.org.il  

או בטלפון 04-6662383

או לוואצ אפ בלבד   054-5679070

בהצלחה!

מלאו את הפרטים הבאים ואנחנו נחזור אליכם