מס הכנסה

הטבת תשלום מס הכנסה

לפי פקודת מס הכנסה מוענק לחיילים משוחררים משירות סדיר לאחר חודש מהשחרור, זיכוי ממס על הכנסות מעבודה בשכר בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים  במשך 36 החודשים הראשונים.

הזיכוי ניתן באמצעות נקודת זיכוי, שמשמעותה הפחתה מסכום המס שאתם חייבים בו. 

שווי נקודת זיכוי חודשית, נכון לשנת 2021, עומד על 218 ₪.

 גובה הזיכוי

גובה הזיכוי תלוי באורך השירות, על- פי הפירוט המופיע בטבלה  למטה , ונכון עבור מי ששוחרר לאחר ה-1.7.2007 

חשוב : יש ליידע את המעסיק על עובדת היותך חייל משוחרר.

הקלות ותיאום מס

קיימת אפשרות לקבלת החזרים ממס הכנסה במקרים הבאים:

אם עבדת רק בחלק משנת המס (המתחילה ב- 1 בינואר ומסתיימת ב -31 בדצמבר)  והכנסתך השנתית המצטברת לא עלתה על הסכומים המצוינים בטבלה.

לדוגמא, אם התחלתם לעבוד ב-1 ליולי ומשכורתכם ברוטו הייתה 10,000 ש"ח לחודש, הרי שבכל חודש, עד לסוף השנה ינוכה לכם מס הכנסה, מאחר ועברתם את תקרת ההכנסה החודשית הרשומה בטבלה לעיל.

יחד עם זאת, מאחר ועבדתם חצי שנה בלבד מתוך השנה, הרי שסך הכנסותיכם באותה שנה היו 60,000 ש"ח, לכן בחישוב שנתי, לא עברתם את התקרה הפטורה ממס הכנסה. ולכן, תוכלו לגשת למס הכנסה, לבצע תיאום מס ולקבל החזרים על הסכום שנוכה לכם לכל אחד מששת החודשים.

אם אתם מועסקים בשני מקומות עבודה או יותר, עליכם לערוך תיאום מס לקבלת ההקלות במס, או עריכת תיאום מס. לשם כך, עליכם לפנות לפקיד השומה.

 

איך תדעו שאכן אתם נהנים מההטבה במס הכנסה?

חפשו בתלוש השכר שלכם את המונח "נקודות זיכוי", ובדקו האם רשומות שם נקודות הזיכוי הבאות

לפרטים נוספים ובדיקת זכאות:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide-to-discharged-soldier?chapterIndex=1

מס הכנסה כרמיאל: 074-7615377 מייל: mashamcarmiel@taxes.gov.il

מלאו את הפרטים הבאים ואנחנו נחזור אליכם