ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ביטוח לאומי וביטוח בריאות

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה מבוטח בביטוח הלאומי וחייב לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ולהיות רשום באחת מקופות החולים לפי בחירתו.

קופות החולים חייבות לספק לתושבים, "סל שירות בריאות" מגוון שירותים רפואיים חיוניים, ובנוסף רשאיות להציע "ביטוח משלים" שירותים רפואיים שאינם כלולים בסל הבסיסי.

לאחר סיום השירות  חוזרים  להיות חבר בקופת החולים שאליה השתייכתם לפני הגיוס. יש לפנות לסניף קופת החולים לשם קבלת כרטיס חבר.

תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

בזמן השירות שולמו דמי הביטוח בעבורך, לאחר סיום השירות עליך לשלם את הביטוחים על פי המעמד:

עובד שכיר -  תשלום באמצעות ניכוי מהשכר.

עובד עצמאי , בלתי מועסק (ואינך מקבל דמי אבטלה) או מי ששוהה בחו"ל הסדרת תשלום באופן עצמאי  למוסד לביטוח לאומי

סטודנט במוסד מוכר להשכלה גבוהה- תשלום באמצעות שוברים המגיעים לביתך.

מובטל- תשלום באמצעות ניכוי מדמי האבטלה.

חשוב להקפיד על תשלום הביטוחים כדי להימנע מקנסות ופגיעה בזכויות.

זכאות לקצבאות בביטוח הלאומי

 דמי אבטלה

הזכאות  לדמי אבטלה מותנית בכללים הנהוגים בביטוח הלאומי ומחייבת רישום כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה והעדר הפניה להצעות עבודה.

תקופת דמי האבטלה המרבית בשנה הראשונה לחייל משוחרר הינה 70 ימים. בשנה השנייה ואילך 50 ימים.

בשנה הראשונה לסיום השירות -תהיה זכאי לדמי אבטלה בתום חצי שנת עבודה .

בשנה השנייה לסיום השירות  תהיה זכאי לדמי אבטלה אם עבדת  12 חודשים מלאים מתוך 18 החודשים שקדמו ליום התייצבותך בלשכת שירות התעסוקה.

לביטוח הלאומי קיימת הזכות להפחית את ימי האבטלה המגיעים לך ואף להקפיא את זכאותך עקב סירוב לקבלת הצעת עבודה או הפסקת עבודה מרצון.

מלאו את הפרטים הבאים ואנחנו נחזור אליכם